Kinderveilige aanstekers: Beschikking 2006/502/EG voor de negende keer verlengd


Bij Beschikking 2006/502/EEG worden de EU-lidstaten verplicht maatregelen te treffen om uitsluitend kinderveilige aanstekers op de markt te brengen en dat het op de markt brengen van ‘novelty lighters’ wordt verboden.

Aangezien er nog altijd aanstekers in de handel worden gebracht die niet kinderveilig zijn, is een scherper markttoezicht noodzakelijk. Bij gebrek aan andere bevredigende maatregelen moet de geldigheidsduur van Beschikking 2006/502/EG nogmaals – voor de negende keer – met twaalf maanden worden verlengd.
 

Publicatieblad EU L 41 van 17 februari 2015, p. 41

Uitvoeringsbesluit (EU) 2015/249 van de Commissie van 10 februari 2015 tot verlenging van de geldigheidsduur van Beschikking 2006/502/EG waarbij de lidstaten worden verplicht maatregelen te treffen om ervoor te zorgen dat uitsluitend kinderveilige aanstekers op de markt worden gebracht en dat het op de markt brengen van novelty lighters wordt verboden

Verder lezen
Terug naar overzicht