Klacht over medische behandeling zonder ‘informed consent’ levert geen schending EVRM op


In de onderhavige EHRM-zaak stelt een moeder dat een aantal artsen nalatig is geweest in de behandeling van de ziekte van haar zoon.

In 2006 wordt de zoon gediagnostiseerd met een kwaadaardig melanoom. Daarop volgen verschillende behandelingen en operaties. Volgens de moeder zijn er beslissingen genomen zonder dat zijzelf en haar zoon daar goed over werden voorgelicht (het zogenaamde ‘informed consent’). Er zijn volgens de moeder daarom verkeerde beslissingen genomen, wat er volgens haar toe heeft geleid dat haar zoon te vroeg is gestorven.

Verder lezen
Terug naar overzicht