Klacht over medische behandeling zonder ‘informed consent’ levert geen schending EVRM op


EHRM 12 september 2017, nr. 49045/13, ECLI:CE:ECHR:2017:0912JUD004904513, Roigas t. Estland

In de zaak Roigas tegen Estland stelt een moeder dat een aantal artsen nalatig is geweest in de behandeling van de ziekte van haar zoon. In 2006 werd haar zoon gediagnostiseerd met een kwaadaardig melanoom. Daarop volgden verschillende behandelingen en operaties. Volgens de moeder zijn er beslissingen genomen zonder dat zijzelf en haar zoon daar goed over werden voorgelicht (het zogenaamde ‘informed consent’). Er

Verder lezen
Terug naar overzicht