Klacht over ontslagen pastor over toegang tot de rechter niet-ontvankelijk


EHRM (GK) 14 september 2017, nr. 56665/09, ECLI:CE:ECHR:2017:0914JUD005666509, Károly Nagy t. Hongarije

De zaak Károly Nagy tegen Hongarije gaat over een pastor die zijn ontslag door de Hongaarse gereformeerde aanvocht. Hij wendde zich eerst tot de kerkelijke rechtbanken, maar die wezen zijn zaak af. Vervolgens wendde hij zich tot de civiele rechter, maar die konden zijn zaak niet behandelen omdat het kerkelijk recht van toepassing was. Voor het EHRM heeft hij geklaagd dat…

Verder lezen
Terug naar overzicht