Knelpunten in de fictiefloonregeling (1998.39.3916)


Aandeelhouders die arbeid verrichten voor een BV waarin zij een aanmerkelijk belang hebben, vallen onder de fictiefloonregeling van art. 12a Wet LB (FBN 1998, nr 11). Dit betekent dat bij hen een loon in aanmerking wordt genomen van ƒ 84.000. Maakt de aandeelhouder aannemelijk dat een lager loon dan ƒ 84.000 gebruikelijk is, dan wordt zijn loon gesteld op dat gebruikelijke loon. Maakt de belastingdienst aannemelijk dat een hoger loon dan ƒ 84.000 gebruikelijk is, dan wordt het loon volgens…

Verder lezen