Koop en geschiktheid voor normaal gebruik (1996.46.2469)


Een koper mag verwachten dat de gekochte zaak de eigenschappen heeft om het gekochte normaal te kunnen gebruiken. Deze zogenoemde conformiteitseis (art. 7:17 BW) lijkt helder, maar is toch interpretabel en afhankelijk van de maatschappelijke ontwikkelingen zoals een tweetal arresten leert. In het arrest van Hof Den Bosch van 27 november 1995 gaat het om de aanwezigheid van wit-asbest platen. In het arrest van Hof Amsterdam van 17 november 1994 (zie Notafax 1996, nr 113) betrof het een koop waarbij de…

Verder lezen