Koop onroerende zaken: bedenktijd exit, notaris verplicht in obligatoire fase?


Het wetsvoorstel Koop onroerende zaken en aanneming van werk dat op 27 april 1993 door het ministerie van Justitie bij de Tweede Kamer is ingediend (zie JBN 1993, nr 56), is thans in behandeling bij de Tweede Kamer. In dat voorstel is een bedenktijd van drie dagen opgenomen waarin de koper van een woning zich nader kan beraden op de consequenties van de transactie die hij is aangegaan. Deze bedenktijd is ook voorgesteld voor aanneming van werk die strekt tot nieuwbouw van een woning in opdracht van een consument. …

Verder lezen