Koophuur: loopt de keizer echt zo bloot? (1997.08.2082)


In de rubriek 'Reacties' is een weerwoord opgenomen op het artikel van Nieskens-Isphording in NJB 1996, blz 1845 (ND 96.50.2509) over de juridische opzet van de verkoop van de binnenkant van een huurwoning. Schrijver komt tot een meer positieve conclusie dan mevrouw Nieskens, die in een 'laatste woord' daarop reageert.

G.E. van Maanen

NJB nr 7, 14 februari 1997 blz. 292

Verder lezen