Koophuur ontbeert een deugdelijk fundament (1997.11.2120)


Schrijfster meent dat de bezwaren tegen koophuur te luchthartig worden weggewuifd. Naar het oordeel van schrijfster is de economische eigendomconstructie juridisch onhoudbaar: men kan geen economisch eigenaar zijn van een bestanddeel van een zaak, zoals de binnenkant van een woning. Verbintenisrechtelijk is er niets mis met de afspraken tussen de verhuurder-verkoper en de koophuurders (zie ook ND 97.02.2015 en 96.50.2509).

B.W.M. Nieskens-Isphording

WPNR nr 1997/6258 blz. 131

Verder lezen