Koopoptie die erflaters hadden verleend was geldig gecedeerd aan onderhuurder


Bruna heeft vanaf 1972 een boekenwinkel gehuurd van een echtpaar. Daarbij heeft Bruna tevens het recht gekregen om het betreffende pand van de erfgenamen te kopen bij het overlijden van de langstlevende echtgenoot. Nadat Bruna was gestopt met de boekenwinkel heeft Bruna het pand doorverhuurd aan X c.s. en aan hen de koopoptie gecedeerd met dien verstande dat mededeling van de cessie aan het echtpaar bewust achterwege is gebleven.

In 2014 is de langstlevende van het echtpaar overleden. X c.s. hebben de cessie gemeld aan…

Verder lezen