Koopoptie en BTW


Ondernemer A verleent aan ondernemer B een koopoptie. B heeft gedurende vier jaar het recht de grond van A te kopen voor ƒ 1 miljoen. Zolang de optie niet is uitgeoefend, ontvangt A jaarlijks een vergoeding van ƒ 20.000.

De inspecteur meent dat A over deze vergoeding BTW is verschuldigd.

A is het hier niet mee eens. Volgens hem is er geen sprake van een dienst, maar van een levering van de grond in economische zin. Deze levering is vrij van BTW omdat het agrarische…

Verder lezen