Koopovereenkomst en bodemverontreiniging (1997.15.2177)


Wanneer een woning wordt verkocht waarvan de grond achteraf verontreinigd blijkt te zijn is de verkoper in beginsel ex art. 7:17 BW aansprakelijk voor de schade die de koper als gevolg daarvan lijdt. De verkoper moet de zaak leveren met de eigenschappen die de koper op grond van de overeenkomst mag verwachten; de koper mag verwachten dat de zaak de eigenschappen bezit die voor een normaal gebruik nodig zijn. Verschillende clausules in koopcontracten die beogen de aansprakelijkheid van de verkoper voor de aanwezigheid van gebreken uit te sluiten komen…

Verder lezen