Koopovereenkomst en financieringsbeding


Verkoper (V) onderhandelt in 1995 met K over de verkoop van zijn camping. K brengt twee keer een bod uit. Op 1 december 1995 vindt een bespreking plaats tussen V en K en hun adviseurs. Tijdens de bespreking verschijnt de makelaar van V. Partijen bereiken overeenstemming aangaande het onderdeel van de koopprijs zijnde ƒ 2.400.000 onder financieringsvoorbehoud. Op initiatief van V verschijnt bij de bespreking ook een medewerker van de bank die voor de financiering kan zorgen. V heeft een concept-…

Verder lezen