Koopprijs vennootschap wordt met € 50.000 verminderd wegens loonsanctie


Een koper van de aandelen in een B.V., die een loonsanctie van het UWV krijgt opgelegd, spreekt de verkopers aan vanwege een garantiebepaling in de koopovereenkomst. Het gaat om de bepaling dat, indien ‘de vennootschap’ alsnog wordt aangesproken voor verplichtingen die hun oorzaak vinden vóór de datum van de overdracht van de aandelen, de koopprijs daarvan zal worden verlaagd. In casu moet onder het begrip 'de vennootschap' tevens worden verstaan de dochtervennootschap van de holding, waarbij de werknemer in dienst was op…
Verder lezen
Terug naar overzicht