Koper beroept zich terecht op het financieringsbeding (2002.43.2247)


De verkoper van een onroerende zaak vordert betaling van 10% boete omdat koper zich ten onrechte beroept op de ontbindende financieringsvoorwaarde uit de overeenkomst. Verkoper stelt aanvullend hypothecair krediet aan koper ter beschikking. Koper vindt dat hij het aanvullend krediet niet hoeft te aanvaarden.

Rechtbank en Hof overwegen dat het financieringsvoorbehoud strekt tot het verkrijgen van een financiering door een ‘erkende geldverstrekkende instelling’. Koper heeft drie brieven van financiële instellingen overgelegd waaruit afdoende blijkt dat de offertes niet voldoen aan de eisen als vermeld in het financieringsvoorbehoud.

Op…

Verder lezen