Naar de inhoud

Koper hoefde het voordeel van artikel 13 WBR niet tegen 6% te vergoeden

Drie maanden nadat V eigenaar is geworden van een woning heeft hij deze in mei 2011 aan K verkocht. De levering heeft in oktober 2011 plaatsgevonden. Omdat op deze levering artikel 13 WBR van toepassing is, is in de koopakte bepaald dat K aan V moet vergoeden: “het verschil tussen het bedrag dat aan overdrachtsbelasting verschuldigd zou zijn zonder vermindering van de heffingsgrondslag in verband met artikel 13 van de Wet op Belastingen van Rechtsverkeer en het werkelijk aan overdrachtsbelasting verschuldigde bedrag. Teruggave van overdrachtsbelasting voortvloeiend uit deze transactie…

Wetgeving
Jurisprudentie
Officiële publicaties
Europese regelgeving
Soort nieuwsUitspraak
Publicatiedatum29-08-2012
Nummer2012/0204