Kost en inwoning minderjarige meewerkende kinderen (1996.28.3244)


Een ondernemer laat zijn minderjarige kinderen meewerken in zijn bedrijf. Naast de kost en inwoning zijn ook vergoedingen in geld verstrekt. Hiertegen is arbeid verricht door de kinderen. De vergoedingen en de uitgaven voor kost en inwoning trekt de ondernemer af als ondernemingskosten. Hof en Hoge Raad oordelen dat de verstrekking van kost en inwoning valt onder de verzorgingsplicht van ouders voor minderjarige kinderen (artikel 1:245 lid 2 BW). Dit is geen loon in natura.

Tegenover de vergoedingen in geld is arbeid door de kinderen verricht…

Verder lezen