Kosten advocaat die executeur had ingeschakeld waren geen nalatenschapsschulden


Tussen een executeur (X) en de erfgenamen is onder meer in geschil of de kosten van de advocaat die X had ingeschakeld, vallen onder artikel 4:7 lid 1 letter d BW (kosten executele).

In hoger beroep oordeelt het Hof dat de door X gemaakte advocaatkosten (in het geheel) niet vallen onder de schulden van de nalatenschap zoals bedoeld in artikel 4:7 lid 1 letter d BW. Het betreft te dezen niet advocaatkosten die X heeft gemaakt mede ten behoeve van de erfgenamen. …

Verder lezen