Kosten bestuursdwang Chemie-Pack en bevoegde rechter, ABRvS 1 oktober 2014, zaaknummers 201403305/1/A4 en 201402072/1/A4


Chemie-Pack en haar bestuurders moeten de gemeente  Moerdijk de gemaakte kosten van bestuursdwang ter hoogte van € 1,7 miljoen vergoeden. Tegen de kostenbeschikkingen gebaseerd op handhaving van het bepaalde in de Wet milieubeheer en de Wet bodembescherming kan in eerste en enige aanleg bij de Afdeling in beroep worden gekomen. De Afdeling overweegt terzake van de bevoegdheid als volgt. Vaststaat dat indien beroep zou zijn ingesteld tegen het besluit waarbij de bezwaren van appellanten tegen de besluiten waarbij lasten onder bestuursdwang zijn opgelegd, ongegrond zijn verklaard…

Verder lezen
Terug naar overzicht