Kosten bodemonderzoek t.b.v. verkoop niet aftrekbaar (1999.13.3126)


A is voornemens zijn woning te verkopen. Hij laat een bodemonderzoek instellen ter verkrijging van een schonegrondverklaring. Het Hof oordeelt dat deze kosten in de vermogenssfeer liggen, ook als de verkoop geen doorgang vindt. De kosten zijn derhalve niet aftrekbaar. De Hoge Raad is het daarmee eens.

V-N 1999, blz. 1280

HR; 10 maart 1999; nr 33822

Verder lezen