Kosten chelaattherapie aftrekbaar als buitengewone uitgaven


Samenvatting

De echtgenote van belanghebbende heeft een chelaattherapie voor vaatlijden ondergaan. Belanghebbende heeft de kosten van die therapie in zijn aangifte als buitengewone uitgaven in aanmerking genomen. De inspecteur heeft dit niet geaccepteerd. In geschil is of de kosten van chelaattherapie als buitengewone uitgaven aftrekbaar zijn.

Hof Den Haag beslist dat deze kosten, anders dan Rechtbank Den Haag had beslist, aftrekbaar zijn. Dat deze medische behandeling niet op voorschrift of doorverwijzing van de huisarts of een medisch specialist heeft plaatsgevonden, doet daaraan niet af.

(Hoger beroep gegrond.)

Commentaar

Van uitgaven voor genees- en heelkundige hulp is sprake als zij betrekking hebben op een behandeling door middel waarvan, op voorschrift van een arts en/of onder rechtstreeks toezicht of rechtstreekse begeleiding van een arts of andere medisch geschoolde hulpverlener, wordt gepoogd de fysieke en psychische toestand van een patiënt tot de voor hem optimale graad op te voeren, dan wel die zo goed mogelijk in stand te houden (HR 23 februari 2007, nr. 42.382, NTFR 2007/343).

De inspecteur stelde zich op het standpunt dat de chelatietherapie preventief is ondergaan en dat de therapie niet op voorschrift van of onder rechtstreekse begeleiding van een arts is gevolgd. De rechtbank achtte niet aannemelijk dat de therapie op voorschrift van of onder begeleiding van een arts dan wel naar Nederlands recht bevoegde geneeskundige heeft plaatsgevonden. De kosten van de chelatietherapie kwamen daarom niet in aftrek als uitgaven wegens ziekte.

Na de uitspraak van de rechtbank heeft de arts die de chelatietherapie heeft toegepast een brief opgesteld waarin hij vermeldt dat de chelatietherapie is gevolgd op zijn advies als arts en onder…

Verder lezen
Terug naar overzicht