Kosten deskundigen verhogen met omzetbelasting


De Hoge Raad heeft in het kader van een procedure over de WOZ-waarde geoordeeld dat bij een veroordeling in de kosten van een deskundigenverslag, de kosten voor de werkzaamheden van de deskundige worden verhoogd met omzetbelasting. Dit geldt echter niet indien de in rekening gebrachte omzetbelasting bij de belanghebbende als voorbelasting in aftrek kan worden gebracht

Hoge Raad 15 april 2011, 10.04313, LJnummer: BQ1222

Verder lezen
Terug naar overzicht