Kosten eigen woning drukken niet op inwonend kind en dus geen aftrek


Samenvatting

Belanghebbende en zijn partner wonen al zeer veel jaren bij de ouders van de partner. In 1995 hebben belanghebbende en zijn partner de woning van de ouders gekocht onder voorbehoud van het zakelijk recht van gebruik en bewoning. In de akte van levering staat dat het onderhoud, de zakelijke lasten en de verzekeringspremies ten laste komen van de ouders. Belanghebbende en zijn partner zijn ten behoeve van de koop een geldlening aangegaan. De hierop betaalde rente trekken zij in de aangifte af als aftrekbare kosten met betrekking tot de eigen woning. De inspecteur heeft deze aftrek niet geaccepteerd.

De rechtbank heeft het beroep afgewezen op grond van de overweging dat van een eigen woning geen sprake was. Het hof ziet de zaak anders, maar komt tot hetzelfde eindoordeel.

Belanghebbende heeft in de procedure aangevoerd dat hij en zijn partner nagenoeg alle kosten van de woning voor hun rekening nemen. Gelet evenwel op het bepaalde in de notariële akte is van het drukken van de kosten op belanghebbende en zijn partner echter geen sprake, aldus het hof. De omstandigheid dat belanghebbende en zijn partner zich van deze verhaalsmogelijkheid niet bewust waren, maakt dit niet anders.

(Hoger beroep ongegrond.)

Feiten

2.1. Eiser, geboren op .. december 19.., bewoont tezamen met zijn partner A en de ouders van A de woning gelegen aan de a-laan 18 te Z (de woning). Eiser en zijn partner hebben de woning op 23 juni 1995 gekocht van de ouders van A, onder voorbehoud van het levenslang zakelijk recht van gebruik en bewoning ten behoeve van de ouders.

2.2. Volgens de…

Verder lezen
Terug naar overzicht