Kosten jeugdwet 18-plussers en voogdij, 2016


Voorlopige cijfers per gemeente over de kosten in het kader van de jeugdwet aan jeugdigen met een voogdijmaatregel en aan jeugdigen van 18 jaar en ouder. In het kader van de Beleidsinformatie Jeugd verzamelt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) tweemaal per jaar gegevens over jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering.

In aanvulling op de reguliere StatLine-tabellen en rapportages die het CBS daarover publiceert, is op verzoek van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) deze maatwerktabel samengesteld.

In deze maatwerktabel wordt per…

Verder lezen
Terug naar overzicht