Kosten vakcursussen volledig aftrekbaar


Verwijzing

(FBN 1995, 59)

Advocaat A brengt in zijn aangifte inkomstenbelasting de kosten van cursussen in mindering op zijn winst. Het gaat hierbij om cursussen georganiseerd door het Studiecentrum Rechtspleging, de Nederlandse Orde van Advocaten en Kluwer alsmede om PAO-cursussen. A verlangt van deelnemers aan een cursus dat zij hun verworven kennis overdragen aan de kantoorgenoten, waarbij gebruik wordt gemaakt van de bij de cursussen verstrekte syllabi.

De inspecteur corrigeert de aangegeven winst met 25%van de cursuskosten. Naar zijn mening dienen de…

Verder lezen