Kosten voor aanhouden beheerrekening zijn onkosten voor bewindvoerder (2015.34.2003)


De bewindvoerder (B) stelt dat de mantelovereenkomst met de bank met ingang van 1 januari 2015 is gewijzigd, waardoor met ingang van 2016 de bank de kosten rechtstreeks in rekening zal brengen ten laste van de rekening courant van de bewindvoerder. Dit zal B duizenden euro's gaan kosten. Voordien werden de kosten door de bank in rekening gebracht van de afzonderlijke beheerrekeningen. B verzoekt de kantonrechter om een doorlopende machtiging voor het doorbelasten van bankkosten.

De kantonrechter oordeelt dat op 1 januari 2015 de Regeling beloning…

Verder lezen
Terug naar overzicht