Kostenverhaal bodemverontreiniging


De regeling in artikel 75 Wet bodembescherming ten aanzien van het verhaal van kosten laat onverlet dat een overheidslichaam op de grondslag van onrechtmatige daad vergoeding van de kosten van onderzoek en sanering kan vorderen. Dit blijkt uit het arrest van de Hoge Raad d.d. 9 januari 2015 (ECLI:NL:HR:2015:37).

De Hoge Raad wees het arrest in het kader van een lang lopende procedure omtrent de bodemverontreiniging van het terrein van de voormalige Enschedé-drukkerij en omliggende percelen.
In 1987…

Verder lezen
Terug naar overzicht