Kostenverhaal voor onderhoud groenvoorzieningen (2004.31.2161)


De gemeente verkoopt percelen bouwgrond aan een ontwikkelaar (A) ten behoeve van de bouw van appartementencomplexen. Op de aanliggende gronden, die in eigendom zijn gebleven van de gemeente, worden openbare groenvoorzieningen aangelegd. De gemeente en A sluiten een overeenkomst waarin een jaarlijkse verplichting wordt neergelegd om bij te dragen in het groenonderhoud, welke verplichting A via de op te maken splitsingsakten en verkoopovereenkomsten moet doorgeven aan de appartementseigenaren.

In de splitsingsakten is vervolgens bepaald dat de kosten van onderhoud voor de onderhavige groenvoorzieningen behoren tot de schulden…

Verder lezen
Terug naar overzicht