Koude-warmte opslag; de eigendom van bodemenergie en de (on)mogelijkheid van exploitatie (2009.13.2004)


Vanwege internationale en Europese verplichtingen van Nederland om klimaatveranderingen tegen te gaan en vanwege klimaatdoelstellingen wordt verwacht dat het aantal open en gesloten KWO-systemen zal toenemen.
Ingegaan wordt op de vraag hoe warmte die zich in de ondergrondse aardlagen bevindt, zich verhoudt tot de in art. 5:20 lid 1 BW bepaalde materie. Omvat de eigendom van de ondergrondse aardlagen mede de eigendom van de daarin opgesloten warmte? Voor de beantwoording van deze vraag gaan de auteurs in op de vraag of warmte een zaak is. …

Verder lezen