Kredietverlening aan besloten vennootschap in oprichting (2011.34.2006)


In het arrest Hoge Raad 28 januari 2011, JOR 2011/70, LJN BO7122 deed zich het volgende voor. Op enig moment wordt een vennootschap opgericht. Diezelfde dag wordt tussen die vennootschap en de bank een kredietovereenkomst met zekerheidstelling afgesloten. De kredietofferte vermeldt onder meer dat het krediet aan de vennootschap ter beschikking wordt gesteld nadat een uittreksel van de vennootschap uit het handelsregister is ontvangen. Ondanks het ontbreken van dit uittreksel verstrekt de bank toch de lening. Twee dagen na oprichting en het beschikbaar stellen van krediet…

Verder lezen
Terug naar overzicht