Kritiek op NVWA-toezicht in slachthuizen


Naar aanleiding van een artikel in het NRC heeft de minister van Economische Zaken de Tweede Kamer geïnformeerd over het toezicht van de NVWA op slachthuizen. Het artikel is gebaseerd op informatie van een medewerker van de NVWA en op documenten van de NVWA die zijn verkregen via een WOB-verzoek. Deze documenten bestonden onder meer uit een rapport van de Interne Auditdienst (IAD) van de NVWA.

In 2015 heeft de IAD in opdracht van de inspecteur-generaal een intern onderzoek gedaan om te bezien hoe de NVWA is omgegaan met de signalen van de betrokken medewerker. Zo signaleerde hij dat op de grond gevallen pluimveevlees in een uitsnijderij later weer in de humane consumptieketen is gebracht en dat de NVWA hiertegen niet heeft opgetreden. De IAD constateerde dat de NVWA niet eenduidig en dus niet acceptabel opgetreden is.

De NVWA geeft toe dat het tot voor kort verschillend omging met pluimveevlees dat in uitsnijderijen en slachthuizen op de grond is gevallen, en zal de grotere eenduidigheid in haar beleid aanbrengen. De medewerker heeft dus terecht gewezen op de onduidelijkheid hierover bij de NVWA. Verder is kritiek geleverd op keuringsverschillen tussen pluimveeslachthuizen, de slachtsnelheid bij slachthuizen en het feit dat de sector salmonella-besmettingen niet doorgeeft aan haar afnemers. Ook op deze gebieden heeft de NVWA verbeteringen aangebracht.
 

Kamerstukken II 33 835, nr. 61 (Brief van de minister van Economische Zaken van 22 september 2017)
Technische informatie over de publicatie Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA); Brief regering; Reactie op het verzoek van het lid Ouwehand, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 27 juni 2017, over berichten dat de NVWA niet ingreep bij misstanden in slachthuizen

Kamerstuk; Kamerbrief van de Minister van Economische Zaken van 22 september 2017
Kamerbrief met reactie op het NRC-artikel toezicht NVWA op slachthuizen       
 

Verder lezen
Terug naar overzicht