Kroniek van het Belgisch familierecht (1993-2001) (2002.51.2290)


In deze kroniek gaan de auteurs in op de meest ingrijpende wetswijzigingen en belangrijkste rechtspraak met betrekking tot:

1.1 Afstamming en adoptie:

Besproken worden een aantal uitspraken van het Arbitragehof in afstammings- en adoptiezaken, waarin bepalingen uit het vigerende recht ongrondwettig werden bevonden.

Op grond van een van deze uitspraken geldt nu ook in België, net zoals in de Nederland, het behoud van de afstammingsband met de oorspronkelijke ouder na volle adoptie.

1.2 Ouderlijk gezag en omgangsrecht:

In 1995 voerde België, …

Verder lezen