Kroniek van het personen- en familierecht (1999.37.2330)


Achtereenvolgens komen in deze kroniek op overzichtelijke wijze de ontwikkelingen aan de orde over de volgende onderwerpen: het erfrecht; geregistreerd partnerschap en openstelling van het huwelijk; homoseksueel huwelijk, geregistreerd partnerschap, de overzeese gebiedsdelen en het buitenland; adoptie door personen van hetzelfde geslacht; gezamenlijk gezag na scheiding; alimentatie en limitering van de alimentatie; transseksualiteit; rechten en plichten echtgenoten.

S.F.M. Wortmann

NJB nr 31, 10 september 1999 blz. 1525

Verder lezen