Kroniek van het vermogensrecht (2002.38.2217)


In deze kroniek van het vermogensrecht worden onder meer in het kader van het contractenrecht de volgende arresten besproken: HR 18 januari 2002, NJ 2002, 106; Notafax 2002, nr 17 inzake wijziging van de koopprijs door de rechter in geval van wederzijdse dwaling van koper en verkoper ten aanzien van vervuilde grond; HR 14 juni 2002, RvdW 2002, 104; Notafax 2002, nr 157 inzake de aansprakelijkheid van de gronduitgevende gemeente jegens derden-toekomstige kopers in geval van vervuilde grond; HR 21 juni 2002…

Verder lezen