Naar de inhoud

Kunnen erfgenamen al verdelen als nalatenschap nog moet worden vereffend?

X is benoemd tot vereffenaar in een beneficiair aanvaarde nalatenschap. Tot de nalatenschap behoren onder meer aandelen in een BV. Omdat X twijfels heeft over het gevoerde beleid van de BV heeft X de Ondernemingskamer verzocht hiernaar een onderzoek in te stellen. De Ondernemingskamer heeft dit verzoek ingewilligd. Y c.s. hebben tegen deze beschikking cassatie ingesteld. Zij stellen voor de Hoge Raad onder meer dat X ten onrechte ontvankelijk is verklaard in zijn verzoek omdat de erfgenamen de aandelen al bij notariële akte hadden verdeeld voordat X…

WetgevingWet op de rechterlijke organisatie ART 81
art. 3:68 BW
art. 4:184 BW
art. 4:195 BW
art. 4:211 BW
art. 4:215 BW
JurisprudentieECLI:NL:HR:2016:454
Officiële publicaties
Europese regelgeving
Soort nieuwsUitspraak
Publicatiedatum22-03-2016
Nummer2016/0072