Kunnen erfgenamen al verdelen als nalatenschap nog moet worden vereffend?


X is benoemd tot vereffenaar in een beneficiair aanvaarde nalatenschap. Tot de nalatenschap behoren onder meer aandelen in een BV. Omdat X twijfels heeft over het gevoerde beleid van de BV heeft X de Ondernemingskamer verzocht hiernaar een onderzoek in te stellen. De Ondernemingskamer heeft dit verzoek ingewilligd. Y c.s. hebben tegen deze beschikking cassatie ingesteld. Zij stellen voor de Hoge Raad onder meer dat X ten onrechte ontvankelijk is verklaard in zijn verzoek omdat de erfgenamen de aandelen al bij notariële akte hadden verdeeld voordat X…

Verder lezen
Terug naar overzicht