Kunnen kosten van de geldlening altijd worden 'meegefinancierd'? (2007.22.3527)


De redactie van NTFR gaat in op de behandeling van ‘meegefinancierde’ kosten van de geldlening (afsluitprovisie, kosten van de hypotheekakte e.d.) als de bijleenregeling van toepassing is.

Bij aankoop van de ‘eerste’ eigen woning is de rente ook aftrekbaar als de kosten van de geldlening van de woning worden meegefinancierd.

Deze tegemoetkoming is gebaseerd op een toezegging tijdens de parlementaire behandeling van de Wet IB 2001 (zie tevens onderdeel 3.11 van het verzamelbesluit van 13 november 2006, Notafax 2006, …

Verder lezen