Kwalificatie buitenlandse sociale verzekeringen


Samenvatting

Dit besluit is een samenvoeging en actualisering van eerdere besluiten over de kwalificatie van buitenlandse sociale verzekeringen. Deze kwalificatie is van belang voor de beoordeling – naar Nederlandse fiscale maatstaven – van de aftrek van de betaalde bijdragen en premies en van de belastbaarheid van de ontvangen aanspraken, vergoedingen en uitkeringen. De actualisering houdt verband met nieuwe jurisprudentie en het vervallen van art. 58 Uitv.reg. LB 2001. Het besluit geeft standpunten over diverse Duitse, Belgische en Luxemburgse sociale verzekeringen. Een aantal daarvan is nieuw. Het besluit bevat verder goedkeuringen voor de op aanslag betaalde Belgische RSVZ-bijdrage en voor de waardering van Belgische ziektekostenaanspraken.

Nieuwe regelgeving

In dit besluit worden drie eerdere besluiten over de kwalificatie van buitenlandse sociale verzekeringen samengevoegd en geactualiseerd. Het gaat om de besluiten van 9 januari 2001, nr. CPP2000/2593M, V-N 2001/9.11 en nr. CPP2000/2594, V-N 2001/9.22, en van 8 juli 2002, nr. CPP2002/1501M, NTFR 2002/998. De actualisering houdt verband met nieuwe jurisprudentie (m.n. Hof Amsterdam 15 november 2006, nr. 04/02922; zie NTFR 2006/1766 en NTFR 2007/691) en het vervallen van art. 58 Uitv.reg. LB 2001. Nieuw zijn de standpunten over de ingehouden Luxemburgse sociale verzekeringspremie, de premie voor de Vlaamse Zorgverzekering en de uitkering die eruit volgt, de op aanslag betaalde premie Belgische rust- en overlevingspensioen en het Duitse Elterngeld. Een standpunt over de uitkeringen uit het Belgische tijdskrediet is ook in…

Verder lezen
Terug naar overzicht