Kwalitatief lidmaatschap winkeliersvereniging niet opzegbaar


In de splitsingsakte van een winkelgalerij met bovenwoningen, staat in artikel 30 lid 4 dat aan de hoedanigheid van appartementseigenaar van een der appartementen met de index 2 en hoger op de wijze als bedoeld in artikel 875f lid 3 BW (oud) het lidmaatschap van de Winkeliersvereniging X is verbonden.

A koopt een appartementsrecht met betrekking tot een winkelruimte. Tevens wordt hij lid van de winkeliersvereniging. Nadat A de winkelruimte heeft verhuurd, zegt hij zijn lidmaatschap van X op en staakt hij de contributiebetaling.

X vordert een…

Verder lezen