Kwalitatieve aansprakelijkheid (2011.31.2002)


In art. 6:172 BW is een kwalitatieve aansprakelijkheid neergelegd in geval van vertegenwoordiging. Dit artikel bepaalt dat indien gedragingen van een vertegenwoordiger ter uitoefening van de hem als zodanig toekomende bevoegdheden een fout jegens een derde inhoudt, ook de vertegenwoordigde jegens de derde aansprakelijk is. De vraag die in het arrest Hoge Raad 11 maart 2011, LJN BN9969, en in een aantal andere arresten die op dezelfde datum zijn gewezen, aan de orde was, is of deze bepaling ook kan worden toegepast in geval van…
Verder lezen
Terug naar overzicht