Kwaliteit behandelgroepen XONAR is voldoende


In april 2015 deed de Inspectie Jeugdzorg onderzoek bij de behandelgroepen in Sittard en Maastricht van XONAR. Onderzocht werd of de organisatie zorg draagt voor verantwoorde hulp aan kinderen. De Inspectie oordeelt dat de kwaliteit van de residentiële jeugdhulp bij deze groepen van XONAR voldoende is.

XONAR biedt meerdere vormen van jeugdhulp, waaronder residentiële jeugdhulp aan kinderen die (tijdelijk) niet meer thuis kunnen wonen. Bij deze kinderen is vaak sprake van opvoed- en opgroeiproblemen, naast andere problemen zoals gedragsproblemen, autisme, angststoornissen of een ontwikkelingsachterstand…

Verder lezen
Terug naar overzicht