Kwaliteit beschermde opvang alleenstaande minderjarige vreemdelingen onvoldoende


De inspecties Jeugdzorg en Veiligheid en Justitie hebben onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de beschermde opvang van alleenstaande minderjarige vreemdelingen. De inspecties zijn van oordeel dat de kwaliteit van deze beschermde opvang onvoldoende is.

In de beschermde opvang worden jongeren geplaatst van wie betrokken instanties inschatten dat zij een verhoogd risico lopen te verdwijnen, omdat ze slachtoffer zijn of mogelijk zullen worden van mensenhandel. Nidos, de instantie die de voogdij uitvoert, beslist of een jongere in aanmerking komt voor beschermde opvang. Jade voert de beschermde opvang uit…

Verder lezen
Terug naar overzicht