Kwaliteit drie Veilig Thuis-organisaties na hertoets voldoende


De Inspectie Jeugdzorg en de Inspectie voor de Gezondheidszorg hebben in juni 2016 hertoetsen uitgevoerd bij Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek, Veilig Thuis Hollands Midden en Veilig Thuis Zuid-Oost Brabant. De inspecties zijn van oordeel dat de kwaliteit van deze drie Veilig Thuis-organisaties inmiddels voldoende is.

De inspecties houden toezicht op de kwaliteit van de Veilig Thuis-organisaties. Zij doen dit stapsgewijs. In het najaar van 2015 is stap 1 van het toezicht uitgevoerd bij de drie genoemde Veilig Thuis-organisaties. De inspecties…

Verder lezen
Terug naar overzicht