Kwaliteit tienermoederopvang Zij aan Zij van Goodwillwerk Leger des Heils voldoende


De Inspectie Jeugdzorg heeft in november 2016 een onderzoek gedaan bij de tienermoederopvang locatie Zij aan Zij van Goodwillwerk Leger des Heils, regio Den Haag. Doel van het onderzoek was om te bepalen in hoeverre jonge (aanstaande) moeders en hun kinderen op deze locatie verantwoorde hulp krijgen.

De inspectie is van oordeel dat de kwaliteit van de jeugdhulp Zij aan Zij van Goodwillwerk Leger des Heils voldoende is. De inspectie is positief over de mogelijkheid tot vervolghulp die wordt geboden. De kwetsbare jonge (aanstaande) moeders krijgen individuele begeleiding bij hun moederschap. Bij Zij aan Zij leggen ze de basis voor hun gezin en maatschappelijke toekomst. Daarnaast heeft de organisatie de werktoedeling van de mentor en de persoonlijk begeleider goed geregeld.

Het toezicht is uitgevoerd aan de hand van drie thema’s uit het toetsingskader Verantwoorde hulp voor jeugd: uitvoering hulpverlening, veiligheid en leefklimaat. De tienermoederopvang voldoet aan de tien beoordeelde verwachtingen uit het toetsingskader.

Onderzoek naar de kwaliteit van de tienermoederopvang van Goodwillwerk Leger des Heils regio Den Haag locatie Zij aan Zij

Bron: Inspectie Jeugdzorg

 

Verder lezen
Terug naar overzicht