Kwijtschelding overdrachtsbelasting blijkt mogelijk


X koopt een pand voor ƒ 400.000 en verkoopt het kort daarna voor ƒ 680.000. In zijn aangifte vermogensbelasting over het onderhavige jaar geeft hij het pand aan voor de aanschafprijs. De inspecteur gaat bij het opleggen van de aanslag uit van een waarde van ƒ 650.000. Bij compromis wordt een waarde van ƒ 550.000 overeengekomen.

Enkele maanden later legt de inspecteur R&S een naheffingsaanslag overdrachtsbelasting op ter zake van de verkrijging van het pand door X…

Verder lezen