Laatste taken PBO’s overgedragen aan minister van Economische Zaken


In verband met de opheffing van de product- en bedrijfschappen per 1 januari 2015, worden publieke taken van deze bedrijfslichamen overgenomen door de minister van Economische Zaken. In de periode vanaf 1 januari 2014 zijn al diverse taken overgenomen. Alle resterende taken zijn per 1 januari 2015 overgenomen via deze regeling.

Het betreft onder meer taken op de volgende gebieden:

  • plantenziekten;
  • antibiotica;
  • broedeieren en levend pluimvee;
  • boerderijmelk; en
  • gewasbeschermingsmiddelen.

Ten aanzien van broedeieren wordt de Regeling dierlijke producten aangepast, op het punt van overtreding van de Europese handelsnormen voor broedeieren (Verordening (EG) nr. 617/2008). De Wet dieren dient als grondslag voor de strafbaarstelling. Ook zijn regels opgenomen over de informatie die boerderijen moeten verstrekken. De NVWA ziet toe op de handhaving van de handelsnormen voor broedeieren.

Staatscourant 2014, 35166

Regeling van de Minister van Economische Zaken van 10 december 2014, nr. WJZ/14139630, houdende wijziging van diverse regelingen in verband met de opheffing van de bedrijfslichamen en de overname van taken

Verder lezen
Terug naar overzicht