Landbouwvrijstelling (art. 15.1.q WBR) per 1 januari 2001 verruimd (2001.17.3113)


De verkrijging van naburige landerijen is tot een bepaalde oppervlakte vrijgesteld van overdrachtsbelasting, mits dit in het belang is van een verbetering van de landbouwstructuur. De vrijgestelde oppervlakte is gelijk aan de omvang van de (naburige) landerijen die de verkrijger meer dan vijf jaar in eigendom (erfpacht of beklemming) heeft. Zijn de ‘oude’ landerijen geërfd, dan telt de bezitsperiode van de rechtsvoorganger mee voor de vijfjaarstermijn. Hetzelfde geldt voor de ‘oude’ landerijen die zijn verkregen met toepassing van art. 15.…

Verder lezen