Landbouwvrijstelling of bestemmingswijzigingswinst? (1999.05.3047)


Een landbouwer staakt zijn onderneming en brengt daarbij een perceel tuinbouwgrond over naar privé. In geschil is de toepassing van de landbouwvrijstelling (art. 8.1.b Wet IB).

De Hoge Raad overweegt dat het perceel bij de beëindiging van het bedrijf is overgebracht naar het privé-vermogen. Vanaf dat tijdstip wordt het perceel buiten het kader van het landbouwbedrijf aangewend. Het feit dat de waardestijging niet is veroorzaakt door de onttrekking aan het ondernemingsvermogen als zodanig, maar door een planologische bestemmingswijziging of de mogelijkheid voor…

Verder lezen