Landbouwvrijstelling bij overbrenging woonhuis naar privé (1999.35.3349)


A drijft een agrarische onderneming in de vorm van een eenmanszaak. Bij het staken van zijn onderneming brengt hij één perceel grond over naar privé. Op dat perceel staat een woning en een (deel van een) warenhuis. De inspecteur belast ƒ 225.000 als winst op dat perceel. Naar zijn mening is de landbouwvrijstelling niet van toepassing omdat de waardeverandering verband houdt met de omstandigheid dat de grond waarschijnlijk binnenkort buiten het kader van de uitoefening van een landbouwbedrijf zal worden aangewend. A stelt dat het arrest…

Verder lezen