Landelijke richtlijnen voor vereffening van nalatenschappen gepubliceerd


Mede om de rechtstoepassing door kantonrechters te uniformeren heeft onlangs het Landelijk Overleg Vakinhoud Civiel, Kanton en Toezicht (LOVCK&T) richtlijnen goedgekeurd voor de vereffening van nalatenschappen. Deze richtlijnen zijn nu gepubliceerd op het internet. De richtlijnen strekken landelijk tot uitgangspunt, maar in bijzondere gevallen kan daarvan worden afgeweken. De richtlijnen zijn niet alleen bedoeld voor kantonrechters maar ook voor de erfgenamen die als vereffenaar optreden dan wel de door de Rechtbank benoemde vereffenaars. Opgemerkt wordt dat de richtlijnen niet gelden voor het werk van de

Verder lezen