Landgoederen, ruimte voor particuliere natuurontwikkeling (1999.30.2288)


Verslag van een conferentie over de mogelijkheden van natuurontwikkeling via het opzetten van landgoederen in Nederland. Na de vaststelling dat de door de overheid voorgestane natuurontwikkeling door particulieren veel belangstelling geniet, wordt geconstateerd dat van concrete particuliere natuurontwikkeling nauwelijks sprake is. Procedures zijn ondoorzichtig en langdurig, regelingen conflicteren onderling en zijn veelal te rigide. Ambtelijke voorlichting is onvoldoende en versnipperd. Een groot aantal aanbevelingen ter verbetering wordt vermeld.

I.W.M. Duijvestijn

Landeigenaar nr 3, maart 1999 blz. 17

Verder lezen